Naše ciele :-)

 

ZMYSLOM NAŠEJ PRÁCE JE VYTVORIŤ ŠKOLKU/JASLE, DO KTOREJ DETI CHODIA S RADOSŤOU, KDE UČITELIA SÚ KAMARÁTMI DETÍ, ALE ZÁROVEŇ SA REŠPEKTUJÚ HRANICE MEDZI NIMI, KDE SA REŠPEKTUJE OSOBNOSŤ, SLOBODA A DOSTOJNOSŤ DIEŤAŤA, KDE SA DIEŤA SPONTÁNNE ROZVÍJA V LÁSKYPLNOM A PODNETNOM PROSTREDÍ. IBA TAKTO DOKÁŽU DETI ZO SEBA VYDAŤ TO NAJLEPŠIE, ČO V NICH JE. NIE TLAKOM A HROZBAMI, ALE LÁSKOU A POCHOPENÍM.

 

Kontakt

Súkromná materská škola Bernolákova 402,
029 01 Námestovo

IČO: 42434297

t.č. - 0917 254 888


rozpravkovo.no@gmail.com